Hieronder vind je niet enkel de luchtkwaliteit voor Tielt maar ook de allergie waarschuwingen.

Meer weten over lucht of Allergie

 

 

Wat is fijn stof?

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. Wetenschappers spreken doorgaans over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes (particulate matter) die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer.

Primair vs secundair stof

Fijn stof is bijna altijd een mengsel van verschillende soorten deeltjes. Wanneer het rechtstreeks in de lucht komt, spreken we over primair stof. Wanneer het ontstaat door reacties in de lucht spreken we van secundair stof. Er zijn veel verschillende bronnen van fijn stof. Hoewel de natuur ook fijn stof produceert, zoals zeezout en pollen, komt het meeste fijn stof in Vlaanderen toch van de mens. Gebouwenverwarming is de belangrijkste bron van primair fijn stof in onze regio. Daarna volgen land- en tuinbouw en verkeer.

Image
MeteoTielt Fijnstof

Samenstelling fijn stof

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes met verschillende fysische en chemische eigenschappen die in de lucht aanwezig zijn. De VMM onderzoekt de samenstelling van fijn stof tijdens haar Chemkar-projecten, een afkorting van chemische karakterisering.

We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

De chemische samenstelling van de deeltjes leert ons vaak heel wat over de bronnen en oorzaken van het gemeten fijn stof.

 

Wat Toelichting Aandeel
secundaire anorganische ionen ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat, deeltjes die in de lucht ontstaan door reacties van ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide 30-40%
organische deeltjes gevarieerde groep van koolstof bevattende deeltjes die onder meer ontstaan bij de verbranding van hout, uitstoot van verkeer en industrie ca. 20%
mineraal stof iets grovere deeltjes afkomstig van opwaaiend bodemstof, slijtage van wegdek en voertuigen,... 10-20%
zeezout deeltjes die ontstaan boven zee en dan door de wind honderden kilometers kunnen reizen ca. 10%
elementaire koolstof beter bekend als dieselroet. De zeer fijne, zwarte deeltjes die ontstaan bij de verbranding van diesel en andere zware brandstoffen 5-10

 

Naast deze 5 groepen is er ook altijd een deel ‘onverklaarde massa’. Deze bestaat waarschijnlijk voor een groot deel uit water dat gebonden is aan het fijn stof.

Zwarte koolstof of elementaire koolstof?

Zwarte koolstof (black carbon; BC) vormt een fractie van PM10 en bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen (diesel, hout, kolen,…). Met zwarte koolstof bedoelen we min of meer hetzelfde als elementaire koolstof. Wetenschappers spreken echter over zwarte koolstof wanneer de metingen op een optische manier gebeuren, dus door te meten hoe ‘zwart’ een filter is. Wanneer ze op een andere manier meten, spreken ze doorgaans over elementaire koolstof.

Momenteel is er nog geen Europese referentiemethode voor de bepaling van zwarte of elementaire koolstof. Hierdoor kunnen resultaten van verschillende meetmethoden soms licht verschillen van elkaar.

 

Alles over Allergie

Naast fijn stof hebben we ook te maken met pollen in de lucht.

Hooikoorts is een populaire term voor pollen- of stuifmeelallergie. Sommige planten, bijvoorbeeld grassen, maar ook bomen zoals de berk, brengen hun pollen over middels de wind. Dat stuifmeel zweeft dus rond in de lucht, vooral op redelijk winderige, droge dagen.

Iedereen ademt een beetje van dat stuifmeel in. Bij hooikoortspatiënten ziet het lichaam dat onschuldige stuifmeel aan voor een gevaarlijke indringer, die aangevallen moet worden. Die aanval gaat gepaard met ontstekingsreacties, lichte koorts, vermoeidheid, gezwollen slijmvliezen, niezen en rode jeukende ogen.

Het seizoen van hooikoorts loopt van ongeveer februari tot oktober. Daarom krijgen mensen met een allergie voor boomstuifmeel al vroeg in het jaar de klachten, terwijl mensen met een allergie voor grasstuifmeel later in het jaar last krijgen. Ook de mensen die last hebben van de kruiden die overlast bezorgen ervaren dit meestal halverwege het jaar.

De pollenkalender geeft een indicatie van de bloeiperiodes van planten die veel pollen maken. De bloeiperiodes kunnen door weersomstandigheden afwijken.

 

Pollenverwachting

Image
Pollenalarm MeteoTielt

 

Onafhankelijke biologen verzorgen dagelijks een pollenkaartje van België met de verwachting van de pollenverdeling in de lucht bij droog weer. De polleninformatie op het pollenkaartje wordt dagelijks rond 7:00 uur gemaakt. De contourlijnen op het kaartje zijn samengesteld op basis van de samengevoegde interpretaties van eigen waarnemingen betreffende pollen en pollenplanten, meetwaarden en waarnemingen van weersinformatie, pollenverwachtingen en pollentellingen.