X  Zatvori Naš "Davis" senzor

razdoblje čestica koncentracija AQI klasifikacija       
sadašnji pm2.5 13.7143 ug/m3 53.7 Umjerena kvaliteta zraka  
    
sadašnji pm10 15.2429 ug/m3 14.1 Dobra kvaliteta zraka
     

1 sat pm2.5 13.5338 ug/m3 53.3 Umjerena kvaliteta zraka  
    
1 sat pm10 14.8897 ug/m3 13.8 Dobra kvaliteta zraka
     

3 sata pm2.5 11.192 ug/m3 46.6 Dobra kvaliteta zraka
     
3 sata pm10 12.3644 ug/m3 11.4 Dobra kvaliteta zraka
     

24 sata pm2.5 7.3938 ug/m3 30.8 Dobra kvaliteta zraka
     
24 sata pm10 8.1518 ug/m3 7.5 Dobra kvaliteta zraka
     

     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Umjerena kvaliteta zraka 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjerena zdravstvena zabrinutost za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka.
Nezdrava kvaliteta zraka za pojedince 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti zdravstvene učinke. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Nezdrava kvaliteta zraka 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Svatko može početi iskusiti zdravstvene učinke; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene učinke.
Veoma nezdrava kvaliteta zraka 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu doživjeti ozbiljnije zdravstvene učinke
Opasna razina kvalitete zraka > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Zdravstvena upozorenja na izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija
 Više informacija:  EPA  Indeks kvalitete zraka     Davisov senzor  Podaci senzora snimljeni u: 16-07-2024 22:15  Temperatura: 65.1°F Vlaga: 82.8% Točka rosišta: 59.7°F